GẠO HỒNG ÂN (10)

Y Hrưu (1963), 60 tuổi *** Chồng bà mất sớm, nên một mình bà làm lụng rất vất vả để nuôi 10 người con. Gia đình rất nghèo túng, thiếu thốn mọi mặt. Bà bị kiệt sức và mang nhiều bệnh tật trong mình như ho lao, đau khớp. Mỗi lần các Sơ có dịp đến thăm bà, bà chỉ mong sao có được ít thuốc thang uống cho đỡ đau đớn.

Both comments and trackbacks are currently closed.