GẠO HỒNG ÂN (9)

Y Wưi (1949), 74 tuổi *** Hai vợ chồng bà rất nghèo khổ và bệnh tật. Ông chồng đã qua đời vì bệnh tật, còn lại một mình bà, không chồng, không con. Cuộc sống nhờ dựa vào quà thực phẩm của Hội Hồng Ân.

Both comments and trackbacks are currently closed.