GẠO KONTUM (64)

Bà Hnoan (1953), 70 tuổi *** Bà là bệnh nhân phong cùi. Bà có 1 người con trai, nhưng ông này sống bên nhà vợ. Bà bị cụt rụt hết tay chân, nên không còn khả năng lao động, làm việc, và phải sống nhờ sự giúp đỡ của người khác.

Both comments and trackbacks are currently closed.