GẠO KONTUM (65)

Ông A Lêm (1955), 68 tuổi *** Ông bị bệnh phong cùi, đã tàn phế chân tay và mù cả mắt. Ông có vợ và 2 người con. Các con đã lập gia đình.

Both comments and trackbacks are currently closed.