01—4

Y Bang, lớp 11, viết: “Nhà con có 11 anh chị em. Gia đình con rất khó khăn không có gạo ăn, cũng chẳng có điều kiện cho con đi học. Từ nhà con đến trường là 20 km đường rừng. Bố mẹ không có tiền mua cho con chiếc xe đạp để đi học. Thật may mắn có cộng đoàn các soeurs ở đây nên con được nhận ở nội trú tại nhà các soeurs. Ở đây con có điều kiện học tập tốt hơn, không còn lo phải đói vì mọi sự đã có người lo. Nhiệm vụ của con chỉ lo ăn học thật tốt. Con xin cám ơn các soeurs, cám ơn quý ân nhân, con hứa sẽ cố gắng học hành thật tốt và vâng lời các sơ cũng như các thầy cô trong trường. Con xin chân thành cám ơn.” (Nhà Nội Trú nữ – Sa Thầy)

Both comments and trackbacks are currently closed.