SỰ ĐA DẠNG CỦA KONTUM

Tỉnh Kontum có dân số khoảng 569,000 người (thống kế dân số 2021), gồm 25 Dân tộc khác nhau, trong đó người Kinh chiếm đa số với gần 47%.  Các người Dân tộc thiểu số khác chiếm 53% còn lại.  Các dân tộc bản địa gồm Xơ Đăng, Ba na, Giẻ Triêng, Gia Rai, người Mường, người Thái, người Tày,…  Mỗi dân tộc gắn với một vùng cư trú khác nhau và lại dùng một thứ ngôn ngữ riêng.  Vì thế, không lạ gì khi trong các làng người Dân Tộc thiểu số, vẫn còn rất nhiều người không biết nói tiếng Kinh (tiếng Việt).  Và khi phiên âm tên của họ, lắm khi ta tưởng mình viết sai chính tả vì các tên như Hieng, Qưch, Thuư, Yam, Senh… Nhưng không, đó lại chính là tên của họ được phát âm ra tiếng… Kinh!

Địa hình Kontum chủ yếu là đồi núi, đa dạng với gò đồi, núi, cao nguyên và vùng trũng xen kẽ nhau, nên sự di chuyển cũng không dễ dàng gì!

Giáo phận Kontum trong sứ mạng giúp đỡ cuộc sống người dân, đã phải hội nhập rất nhiều với phong tục tập quán của từng vùng.  Thật không đơn giản chút nào.  Tuy nhiên, nhu cầu cần kíp nhất cho dân nghèo hiện nay vẫn là giáo dục, nhằm nâng cao tri thức cho các em nhỏ, là thế hệ tương lai của các bản làng.  Nhu cầu có được các nhà Nội trú cho các em từ các làng xa tụ tập đến đây để gần trường và được chăm sóc sức khỏe, ăn uống đầy đủ hơn là điều rất cần thiết.  Và vì còn rất nhiều gia đình quá nghèo túng, nên dù ao ước con mình được đi học, nhưng cũng không đủ tài chánh để lo liệu cho các cháu.  Vì thế, nhiều gia đình đông con chỉ mong sao 1 cháu được giúp đỡ vào trường Nội trú miễn phí là họ mừng lắm rồi.  Mời quý vị cùng gặp gỡ một số các khuôn mặt thân thương của một số nhà Nội trú dưới đây.