VS-3—04

Em Y Huyền, lớp 4, mồ côi mẹ, là con út trong gia đình có 7 anh chị em. Bố em sức khỏe kém, lại già yếu, nên các anh chị em luôn thiếu ăn, thiếu mặc. Vì thế, gia đình không có khả năng lo cho em học tập. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 3)

Both comments and trackbacks are currently closed.