VS-3—03

Em A Vưng, lớp 2, mồ côi cha. Em là con út trong gia đình có 2 người con. Gia đình quá nghèo, mẹ em phải đi làm thuê ở nơi khác. Vì vậy, dù còn rất bé, nhưng ở nhà không có ai chăm sóc cho em. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 3)

Both comments and trackbacks are currently closed.