VS-3—02

Em A Thôh, lớp 1, mồ côi cha. Em còn có 1 người em nhỏ, sức khỏe yếu và hay đau bệnh. Gia đình rất nghèo. Mẹ em vừa đi làm thuê kiếm sống vừa phải lo cho đứa con bệnh tật, nên không có đủ khả năng lo cho em ăn học. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 3)

Both comments and trackbacks are currently closed.