02—2

Em Senh, 14 tuổi, có đến 10 anh chị em. Làng em ở xa trường 17 km (làng Bok Rei). Bố mẹ đều làm nông, nhưng vì không có đất, nên phải làm thuê, làm mướn cho chủ để kiếm sống. Hiện tại chỉ có 3 anh chị em còn đang đi học, còn 3 anh chị em lớn hơn phải bỏ học từ sớm để phụ giúp bố mẹ đi làm thuê. Mẹ em hay đau ốm, nên tất cả mọi công việc đều một mình bố em và 3 người con lớn này gánh vác, tạo điều kiện cho các em còn đang học. Các Sơ nhận em Senh vào Nội trú để đỡ phần nào gánh nặng cho gia đình. (Nhà Nội Trú Đê Tul)

Both comments and trackbacks are currently closed.