VS-3—05

Em Hảo, lớp 3, mồ côi cha, rồi mẹ em cũng bỏ rơi các em. Em là người con thứ 5 trong gia đình có 7 anh chị em. Anh chị em phải tự lo liệu nuôi nhau, nhưng rất thiếu thốn đủ mặt. Nếu không có các Sơ nhận nuôi trong Cô Nhi Viện, các anh chị của em sẽ không có khả năng nuôi em ăn học. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 3)

Both comments and trackbacks are currently closed.