VS-4—03–A-Phi-Long

A Phi Long, lớp Mẫu Giáo. Em là con thứ 3 trong gia đình có 4 người con. Cả bố lẫn mẹ của em đều hay đau bệnh, nên phải thường xuyên nằm viện. Tiền kiếm được cũng không đủ để trả tiền thuốc men, lấy đâu để nuôi cho các con đi học. Vì thế, gia đình em đến xin các Sơ cho em được ở Nội Trú để có cơ hội đi học và để được ăn uống nuôi dưỡng đầy đủ hơn. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 4)

Both comments and trackbacks are currently closed.