VS-4—04–Y-Ly-Na

Em Y Ly Na, lớp Mẫu Giáo. Em mồ côi cha, là con thứ 3 trong gia đình 4 người con. Mẹ em buồn, cứ bỏ đi lang thang, không quan tâm gì đến việc chăm sóc các con. Thấy thương cho hoàn cảnh của gia đình, các Sơ nhận nuôi em trong nhà Cô Nhi. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 4)

Both comments and trackbacks are currently closed.