VS-4—06–Y-Kha

Em Y Kha, lớp Mẫu Giáo, Em mồ côi cha, là con thứ 3 trong gia đình 4 anh chị em. Một mình mẹ phải làm việc nuôi các con, nên lắm lúc không đủ ăn. Nhiều bữa, cả nhà phải chịu đói, nên cũng không có tiền cho em đi học. Mẹ em xin gửi em đến ở với các Sơ để em có cơ hội đến trường như các bạn. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 4)

Both comments and trackbacks are currently closed.