VS-4—08-A-Biệt

Em A Biệt, lớp Mẫu Giáo Em là con út trong gia đình có 6 người con. Bố em đã mất, nên một mình mẹ phải chăm lo cho các con. Dù bà làm nông rất vất vả mà vẫn không sao cho các con được ăn no, mặc ấm. Vì thế, bà xin cho cậu con trai út được vào Nhà Cô Nhi ở với các Sơ. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 4)

Both comments and trackbacks are currently closed.