24.-Y-OAK

Bà Y Oak, 72 tuổi (1950) * Bà mắc bệnh phong, có 3 người con. Gia đình rất nghèo vì không có đất đai nương rẫy, nên mỗi ngày phải đi làm thuê để sinh sống.

Both comments and trackbacks are currently closed.