25.-A-Bôm

Ông A Bôm, 85 tuổi (1937) * Ông độc thân, bệnh phong, sống một mình trong ngôi nhà tập thể, không nơi nương tựa. Cuộc sống mỗi ngày đều nhờ sự chăm sóc của các Sơ.

Both comments and trackbacks are currently closed.