26.-Y-CHUI

Bà Y Chui, 92 tuổi (1930) * Bà Y Chui, không chồng, không con, sống một mình trong ngôi nhà tập thể. Bà đã già yếu nên được cuộc sống mỗi ngày là nhờ sự chăm sóc của các Sơ.

Both comments and trackbacks are currently closed.