27.-Y-UYNH

Chị Y Uynh, 38 tuổi (1984) * Chị sống trong Trại Phong, độc thân, chân tay rất yếu, không thể lao động kiếm sống được. Sống nhờ gia đình và những người chung quanh giúp đỡ.

Both comments and trackbacks are currently closed.