TRỊ BỆNH MÃI MÀ KHÔNG DỨT…

Như quý ân nhân đã biết, giáo phận Kontum là một giáo phận có số bệnh nhân phong nhiều nhất nhì trong các giáo phận tại Việt Nam.  Đó là một thực trạng không chối bỏ được.

Phần lớn các bệnh nhân này là người Dân tộc thiểu số, sự hiểu biết rất giới hạn, khó sống với kỷ luật nghiêm túc khi trị bệnh như phải uống thuốc đúng giờ, giữ gìn vệ sinh cá nhân… Vì thế, nhiều người “trị” bệnh mãi mà không dứt, hoặc cứ bị đi bị lại.  Một số người khác, sau khi khỏi bệnh, các di chứng do bệnh phong đã làm cho họ mất khả năng lao động hoặc sức làm việc đã giảm thiểu rất nhiều, nên cuộc sống của họ như đi vào ngõ cụt, chỉ còn cậy nhờ vào sự giúp đỡ của các Sơ và các hội từ thiện.

Qua các Sơ phục vụ tại các buôn làng, Hội KMF luôn cố gắng vươn tay giúp đỡ chút nào đó cho phần lương thực cho một số các bệnh nhân này, với trị giá khoảng 15 đô/1 quý, nhằm xoa dịu phần nào nỗi vất vả, thiếu thốn của các bệnh nhân khốn cùng này.