76.-Y-Phyun

Bà Y Phyun, 72 tuổi (1950) * Bà bị bệnh phong. Chồng bà đã mất. Bà sống một mình, nhưng cũng được con cái tiếp tế cho ăn hằng ngày. Cuộc sống của bà rất thiếu thốn.

Both comments and trackbacks are currently closed.