77.-Y-Pyek

Bà Y Pyek, 80 tuổi (1942) * Bà sống trong trại phong. Chồng bà đã mất. Con cái của bà cũng nghèo túng, nên có ngày họ mang cơm cho bà, có ngày lại không có gì, nên bà phải xin ăn nơi quý Sơ hoặc láng giềng.

Both comments and trackbacks are currently closed.