75.-Bà-Y-Kir-SN-1957

Bà Y Kir, 65 tuổi (1957) * Bà mới phát hiện mình nhiễm bệnh phong. Chân tay bà rất yếu, không làm việc nặng được. Đời sống bà thật thiếu thốn và khổ sở. Bà sống qua ngày nhờ tình thương giúp đỡ của bà con trong làng.

Both comments and trackbacks are currently closed.