82.-Y-Riu

Bà Y Riu, 53 tuổi (1969) * Bà bị bệnh phong. Vi khuẩn ăn méo mó khuôn mặt bà. Chân tay bị co rút, nên không có khả năng làm việc. Bà có gia đình và con cái, nhưng họ cũng rất nghèo khổ, sống cậy nhờ vào họ hàng xung quanh giúp đỡ.

Both comments and trackbacks are currently closed.