83.-A-Dâng

Em A Dâng, 14 tuổi (2008) * Em là con cháu của bệnh nhân phong. Em bị liệt nửa người bên phải, đi đứng rất khó khăn. Gia đình em rất nghèo khổ, thiếu thốn đủ mặt.

Both comments and trackbacks are currently closed.