81.-Y-THÚY

Em Y Thúy, 16 tuổi (2006) Mẹ em lầm lỡ, sinh ra em, nên em không biết mặt cha. Mẹ em đã lấy chồng khác. Em bị hư mắt bên phải, nên tầm nhìn kém. Em sống trong gia đình rất đông con và nghèo khổ, và còn có người bị nhiễm bệnh phong.

Both comments and trackbacks are currently closed.