87.-SIU-NGƠIH

Ông Siu Ngơih, 52 tuổi (1970) * Ông nhiễm bệnh phong, các ngón tay, ngón chân đã co rút lại. Ông không làm được gì để kiếm sống, nên hoàn toàn cậy nhờ vào sự giúp đỡ của các Sơ.

Both comments and trackbacks are currently closed.