2-NT-DE-TUL—12.-Em-Khuy

Em Khuy, 14 tuổi, là con thứ trong gia đình có 7 anh chị em. Bố mẹ em đều đã lớn tuổi và nhiều bệnh tật, nên việc chăm sóc, nuôi nấng các con thật quá khó. Gia đình rất thiếu thốn đủ mặt. Vì thế, bố mẹ em xin cho cháu Khuy vào ở nhà Nội Trú để ít là “cứu” được cho 1 cháu được đi học và sinh hoạt như những đứa trẻ khác. (Nhà Nội Trú Đê Tul)

Both comments and trackbacks are currently closed.