7-VS-4—48–Y-Thuỷ

Em Y Thủy, lớp 12. Nhà em rất đông anh chị em. Em là con thứ 3 trong gia đình có 11 người con. Vì thế dù có đủ bố và mẹ, nhưng cả 2 ông bà không thể nào kiếm tiền nuôi nổi từng đó người con. Vì vậy, bố mẹ em xin các Sơ nhận nuôi giúp 1 cháu là Y Thủy, để cháu được đi học, mai này có tương lai tốt hơn. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 4)

Both comments and trackbacks are currently closed.