7-VS-4—47–Y-Đinh

Y Đinh, lớp 12. Em là con út trong gia đình có 7 người con. Gia đình nghèo quá, không đủ lo cho các con, nên bố mẹ em xin các Sơ nhận nuôi giúp cháu út trong nhà để cháu có cơ hội đến trường học tập hầu mai này giúp đỡ cho gia đình và mọi người. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 4)

Both comments and trackbacks are currently closed.