7-VS-4—46–Y-Mứt

Y Mứt, lớp 12. Nhà em rất đông anh chị em. Em là con thứ 7 trong gia đình 10 người con. Bố em đã qua đời, nên một mình mẹ không sao chăm sóc nổi 10 người con. Gia đình không lo liệu cho các em đi học được, nên các Sơ nhận giúp 1 em, là Y Mứt, để em có thể được chăm sóc, nuôi nấng và đi học như các bạn khác. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 4)

Both comments and trackbacks are currently closed.