7-VS-4—43–A-Chan-Thê

A Chan Thê, lớp 10. Em là con út trong gia đình 8 người con. Em mồ côi cha khi còn rất nhỏ. Mẹ em đau bệnh, lại lớn tuổi, nên không còn sức lao động kiếm tiền. Kinh tế khó khăn, không có của ăn của mặc, nên tiền đi học lại càng không. Mẹ em xin cho em vào ở với các Sơ để em được giáo dục tốt, được đi học để sau này trở thành người có ích cho gia đình và Giáo Hội. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 4)

Both comments and trackbacks are currently closed.