7-VS-4—42–Y-Khuyên

Y Khuyên, lớp 10. Em là con áp út trong gia đình có 7 người con. Bố em mất sớm. Mẹ em đau bệnh suốt, nên cũng không lao động kiếm tiền được. Thương tình, các Sơ nhận cho 1 cháu là em Y Khuyên, vào sống trong Cô Nhi Viện để em được nuôi dưỡng và học tập tốt hơn. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 4)

Both comments and trackbacks are currently closed.