7-VS-4—41–Y-Thu

Y Thu, lớp 10. Em là con út trong gia đình có 5 người con. Bố em mất sớm, mẹ em đã lớn tuổi và hay bệnh tật, không còn làm việc được nữa, nên xin các Sơ nhận em để nuôi giúp và cho em cơ hội đến trường học tập. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 4)

Both comments and trackbacks are currently closed.