6-VS-3—36.-Y-THÚY

Em Y Thúy, lớp 11, mồ côi cha, là con thứ trong gia đình có 7 anh chị em. Một mình mẹ lao động kiếm sống, nên bà rất vất vả và đau bệnh liên miên. Cuối cùng bà phải nghỉ nhà, không còn đi làm nổi, và gia đình mất nguồn thu nhập. Các Sơ nhận nuôi em Y Thúy để đỡ phần nào gánh nặng trong gia đình. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 3)

Both comments and trackbacks are currently closed.