6-VS-3—35.-T.-YIẾNG-NGHĨA

Em Trần Yieng Nghĩa, lớp 7, là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em. Mẹ mất sớm. Bố bị bệnh tim, sức khỏe rất yếu. Gia đình không có nguồn thu nhập, sống nhờ sự trợ giúp của nhiều người. Không có các Sơ giúp nuôi em Nghĩa, thì em sẽ có nguy cơ không được đi học. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 3)

Both comments and trackbacks are currently closed.