6-VS-3—33.-Y-THUEN

Em Y Thuen, lớp 10, là con áp út trong gia đình có 9 anh chị em. Em mồ côi cha, nên một mình mẹ là nguồn lao động chính nuôi gia đình, cho đến khi các anh chị của em đã có thể làm thuê làm mướn kiếm tiền phụ giúp. Gia đình còn nhiều thiếu khó khăn, túng thiếu, nên mẹ em xin cho em vào Cô Nhi Viện của các Sơ. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 3)

Both comments and trackbacks are currently closed.