6-VS-3—32.-Y-TY

Em Y Ty, lớp 7, là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh chị em. Em mồ côi mẹ từ sớm. Bố hay đau bệnh, sức khỏe rất yếu nên không thể lao động kiếm sống, và lại càng không đủ sức lo cho con cái đi học. Vì thế, bố em xin các Sơ nhận nuôi em để cháu có cơ hội ăn học như bao trẻ khác. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 3)

Both comments and trackbacks are currently closed.