PC – 13.-Y-Glăi

Bà Y Glăi, 69 tuổi (1953) * 2 vợ chồng bà đều bị bệnh phong rất nặng, cụt rụt hết chân tay. Họ không có con và cũng không có sức lực làm việc, nên luôn phải dựa vào sự giúp đỡ của bà con trong làng.

Both comments and trackbacks are currently closed.