“XIN MỞ RỘNG TIM CON ĐỂ BIẾT SẺ CHIA…”

Từ nhiều năm qua, KMF qua sự hoạt động của chi nhánh là Hội Hồng Ân, đã giúp đỡ lương thực cho một số các bệnh nhân phong cùi tại Làng Phong Đăk Kia.  Làng Phong này có các Sơ dòng Ảnh Phép Lạ đã âm thầm đến ở với họ để phục vụ họ.

Trước đây đã có một số người tình nguyện vào đây phục vụ, nhưng sau một thời gian cũng phải xin thuyên chuyển đến chỗ khác hoặc bỏ việc.  Công việc chăm sóc bệnh nhân phong không đơn giản chút nào vì các vết thương lở loét rất nặng mùi và trong thật dễ sợ, đặc biệt là những bệnh nhân trong thời kỳ bệnh phát tác mạnh, thối rữa tứ chi.

Một vị bác sĩ tại Kontum, chuyên trị bệnh phong, đã phát biểu rằng: “Tiêu diệt vi rút phong không khó nhưng vận động người bệnh đi điều trị và thuyết phục họ sống sạch sẽ là điều vô cùng khó. Họ là người dân tộc nên có những tập tục sống rất khác biệt, họ ăn uống không vệ sinh và chỉ thích sống một mình”.  Ấy thế mà giữa những bệnh nhân khốn khổ này vẫn có bóng dáng các Sơ Dòng Ảnh Phép Lạ như những “bà tiên” trong chuyện cổ tích. Các bệnh nhân và các Sơ đều là người Dân tộc thiểu số nên đã có một sự đồng cảm rất đặc biệt, liên đới một cách rất thân thương.

Mời quý vị cùng gặp gỡ một số các bệnh nhân Phong mà KMF đã hỗ trợ thực phẩm từ nhiều năm qua.