PC – 10.-SIU-YAT

Ông Siu Yat, 65 tuổi (1957) * Ông bị cụt tay phải, cụt chân phải. Đi đứng khó khăn, sinh hoạt rất bất tiện, và không có khả năng làm việc để nuôi sống gia đình . Ông có 4 đứa con: 1 người con trai khác bị cùi và 1 người con gái bị bệnh tâm thần. Vợ ông sức khỏe yếu nên cứ vào viện ra viện liên tục. Cuộc sống gia đình thật vất vả, khó khăn.

Both comments and trackbacks are currently closed.