PC – 17.-Y-BYER

Bà Y Byer (1955), 67 tuổi. Bà bị phong cùi, đã tháo 1 khớp gối, nên đi chân giả và ngồi xe lăn. Cả hai vợ chồng bà đều bị bệnh cùi và không có con, không lao động được, nên cuộc sống hoàn toàn phải cậy nhờ vào mọi người giúp đỡ.

Both comments and trackbacks are currently closed.