PC – 16.-Y-Bun

Chị Y Bun, 40 tuổi (1982) * Hai vợ chồng chị đều bị bệnh phong cùi, và họ có 3 người con nhỏ. Rất may là họ được 1 linh mục trợ giúp cho xây 1 căn hộ nhỏ để nương tựa, nhưng họ vẫn còn rất đói. Từ khi có gạo do Hội trợ giúp, anh chị đã đỡ lo được phần nào.

Both comments and trackbacks are currently closed.