PC – 15.-KSor-Biap

Ông KSor Biap, 62 tuổi (1960) * 2 vợ chồng ông đều bị phong cùi. Họ lại có nhiều con, nên rất túng thiếu. Các ngón tay, ngón chân đều bị “cùi ăn” hết”. Chân phải bị tháo khớp đến đầu gối. Hai vợ chồng rất yếu sức, không có khả năng lao động.

Both comments and trackbacks are currently closed.