PC – 14.-A-Tan

Anh A Tan, 50 tuổi (1972) * Anh bị cùi từ khi rất nhỏ, lúc mới 12 tuổi. Anh bị cụt cả 2 bàn tay, 2 bàn chân. Chân phải bị tháo khớp đến đầu gối và đeo chân giả. Gia đình sống nhờ trong căn nhà cũ kỹ do nhà nước quản lý.

Both comments and trackbacks are currently closed.