PC – 8.-A-MRÂU

Ông A Mrâu, 68 tuổi (1954) * Ông bị cùi cụt hết chân tay không còn khả năng làm việc. Ông bị vợ bỏ, không có con, hiện đang sống một mình tại Trại phong Đăk Kia và sống cậy nhờ vào mọi người đoái thương và giúp đỡ để sống qua ngày.

Both comments and trackbacks are currently closed.