PC – 7.-Y-NGLEO

Bà Y Ngleo, 84 tuổi (1938) * Chồng bà đã mất. Bà còn có 1 đứa con, nhưng người con này dù đã lập gia đình riêng nhưng cũng rất nghèo, không đủ để ăn, đủ sống. Hiện bà đang sống một mình tai trại phong. Có được gạo do Hội giúp theo từng quý, bà rất vui và rất an tâm đỡ lo lắng.

Both comments and trackbacks are currently closed.