VS 5 – 2.DĂM-DUY-MINH

Dam Duy Minh (2018). Lớp Mầm non. Kon Klor2, Đăk Rơ Wa, Kontum. * Em là con út trong nhà. Bố mẹ đi làm thuê, không đủ sống. Gia đình thuộc hộ nghèo của thôn xóm. Các Sơ nhận nuôi cháu khi bé mới lên 2 tuổi. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 5)

Both comments and trackbacks are currently closed.