VS 5 – 3.-LÊ-BẢO-KHANG

Lê Bảo Khang (2017). Lớp Mầm non. Kon Klor, Phường Thắng Lơi, Kontum. * Cháu bị bỏ rơi, không gia đình, không thân nhân. Hoàn cảnh rất tội nghiệp vì mẹ bị tâm thần, bố ở tù; các người thân không ai muốn nhận nuôi cháu, nên các Sơ đã nhận cháu được hơn 2 năm rồi. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 5)

Both comments and trackbacks are currently closed.