VS 5 – 4.-Y-QUỲNH-NHI

Y Quỳnh Nhi (2017). Lớp Mầm non. Đăk Pxi, Đăk Hà, Kontum. * Em là con cả trong gia đình. Mồ côi cha từ sớm. Một mình mẹ không có khả năng nuôi các con, nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nghèo đói. Ông bà ngoại cũng đã già yếu nên không giúp đỡ được gì. Các Sơ nhận nuôi cháu được 2 năm rồi. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 5)

Both comments and trackbacks are currently closed.